Kostka Most

Hnědé uhlí, vel. 4-10 cm, výhřevnost 19,9 MJ/kg, z produkce společnosti Severní energetická a.s.

1 q

Katalogové číslo: 006 Kategorie:

Popis

Významným produktem Severní energetické je také tříděné uhlí, které je určeno pro maloodběratele. Celková spotřeba tříděných produktů na trhu s hnědým uhlím za rok 2012 dosáhla celkem 2,88 mil. tun. Podíl Severní energetická na tomto trhu byl 0,6 mil. tun tj. 22 %.

Zrnitost 40 – 100 mm
Výhřevnost (Qir) 19,9 MJ/kg
Obsah popela (Ad) 10,0 %
Obsah vody (Wtr) 26,5 %
Obsah síry (Std) 1,3 %

Další informace

Výrobce

Severní energetická a.s.